Overheidsmaatregelen energie

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden niet gestopt met stijgen. Om de Nederlandse bevolking te helpen met hun energierekeningen kondigde de overheid een reeks maatregelen aan. Aangezien deze situatie ongetwijfeld heel wat vragen oproept, vind je op deze pagina een overzicht van de meest recente energiemaatregelen en wat deze voor jou betekenen.

Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt er een prijsplafond voor gas en elektriciteit.

Wat is het prijsplafond?

In het kader van de hoge energieprijzen en in een poging om de energierekeningen betaalbaar te maken voor kleinverbruikers heeft de overheid besloten om tijdelijk een maximale prijs toe te passen voor gas en elektriciteit.

Hoeveel bedraagt het prijsplafond?

 • Gas: Voor een maximaal verbruik van 1.200 m3 betaal je maximaal € 1,45 per kuub (m3).
 • Elektriciteit: Voor een maximaal verbruik van 2.900 kWh betaal je maximaal € 0,40 per kWh.

De bovenstaande bedragen zijn inclusief belastingen en btw. Zodra jouw verbruik hoger is dan 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom, betaal je voor dat meerverbruik de tarieven die bij jouw contract horen.

Hoe werkt het prijsplafond precies?

Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. Aangezien veel gezinnen tijdens deze periode hun jaarnota ontvangen en er tijdens de winter meer energie wordt verbruikt dan tijdens de zomer, heeft de overheid het maximaal verbruik van 2.900 kWh voor elektriciteit en 1.200m3 voor gas verdeeld over de verschillende maanden. Op die manier kan het maximale verbruik volgens de tarieven van het prijsplafond worden verdeeld in een deel vóór jouw jaarnota en een deel na jouw jaarnota.

In de onderstaande grafieken zie je hoe deze verdeling er precies uitziet voor stroom en gas.

Stroom :
Totaal : 2.900 kWh

Hoe werkt het prijsplafond precies? stroom

Gas :
Totaal : 1.200m3

Hoe werkt het prijsplafond precies? gas

Voorbeeld maximaal stroomverbruik:

Wanneer je op 1 juni jouw jaarnota ontvangt voor elektriciteit wordt er zoals steeds gekeken naar hoeveel je tijdens het afgelopen jaar verbruikt hebt en hoeveel je reeds hebt betaald met jouw termijnnota. Voor jouw verbruik tot en met december 2022 betaal je gewoon de tarieven die bij jouw contract horen. Het prijsplafond geldt namelijk pas vanaf januari 2023.

Zoals je ziet in de grafiek, bedraagt het maximaal verbruik voor de maanden januari tot en met mei 2023 1.273 kWh (= totaal maximaal verbruik per maand volgens de verdeling van de overheid). Tot dat verbruik betaal je dus de maximale prijs van € 0,40 per kWh. Ligt jouw verbruik voor deze maanden hoger? Dan betaal je voor dat meerverbruik de tarieven die bij jouw contract horen. Heb je minder verbruikt dan het maximaal verbruik? Dan kun je het overige verbruik aan de tarieven van het prijsplafond niet meenemen naar de volgende maanden. Dat is zo bepaald door de overheid.

Na jouw jaarnota zul je dus nog maximaal 1.627 kWh (= som maximaal verbruik resterende maanden) kunnen verbruiken aan de tarieven van het prijsplafond.

1.273 kWh
(maximaal verbruik van januari tot en met mei)

+

1.627 kWh
(maximaal verbruik van juni tot en met december)

=

2.900 kWh
(maximaal jaarlijks verbruik prijsplafond)

Voorbeeld maximaal stroomverbruik: stroom

Wat gebeurt er met het verlaagd btw-tarief?

Van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd naar 9% (in plaats van 21%). Dat verlaagd btw-tarief geldt voor alle onderdelen op de energierekening die gelinkt zijn aan de energielevering.

Met de komst van het prijsplafond voor gas en elektriciteit vervalt de btw-verlaging op energie per 1 januari 2023 en wordt het btw-tarief van 21% weer toegepast.

Extra eenmalige energietoeslag van €1.300

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum hebben in 2022 en 2023 recht op een extra eenmalige energietoeslag van ongeveer €1.300. Raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor meer informatie deze energietoeslag en hoe je deze kunt ontvangen.

Energiecompensatie van € 190

In november en december 2022 wordt er een korting van € 190 per maand toegekend op de energierekening van de Nederlandse kleinverbruikers.

Wat is de compensatieregeling?

Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt er een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Aangezien het prijsplafond pas wordt ingevoerd vanaf januari 2023, kunnen kleinverbruikers in november en december 2022 alvast rekenen op een korting van € 190 per maand op de energierekening.

Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-intensieve mkb. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Hoe wordt het bedrag van € 190 verrekend?

De manier waarop je de compensatie van jouw energierekening in november en december ontvangt, is afhankelijk van jouw situatie.

 • De € 190 voor de maand november zal worden verrekend via jouw betaling eind november.
 • De € 190 voor de maand december zal worden verrekend via jouw betaling eind december.

Hoewel jouw termijnnota’s jouw normale termijnbedrag zullen weergeven, zorgen wij er achter de schermen voor dat de € 190 wordt afgetrokken van jouw termijnbedrag. Die verrekening gebeurt automatisch, waardoor wij enkel het verschil zullen incasseren. Indien er een bedrag in jouw voordeel overblijft, zullen we het resterende bedrag uitbetalen nadat wij deze compensatie hebben ontvangen vanuit de overheid. Voor meer informatie, klik hier.

Wie heeft er recht op de compensatieregeling?

Net zoals het prijsplafond zal de compensatieregeling gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

Opgelet:
Enkel wie per 1-11-2022 en 1-12-2022 een kleinverbruikaansluiting heeft voor elektriciteit bij Mega, krijgt die maand € 190 korting. Kom je bijvoorbeeld pas op 5-12-2022 bij ons, dan krijg je de compensatie voor november van je vorige leverancier. Had je in november nog geen leverancier, dan heb je alleen recht op de compensatie voor december.

Wil je jouw energiecompensatie (deels) doneren?

Heel wat consumenten geven aan dat ze de energiecompensatie niet nodig hebben en dat ze hier liever anderen mee willen helpen. Als energieleverancier zijn we echter verplicht om de compensatie van € 190 van november en december over te maken naar onze klanten die daar recht op hebben.

Nadat je de compensatie hebt ontvangen, kun je natuurlijk volledig zelf kiezen wat je ermee doet: of je gebruikt het bedrag voor jouw energie(besparing) of je schenkt (een deel van) het bedrag aan iemand anders.

Wil je (een deel van) jouw compensatie graag schenken? Bij Mega kunnen we dit mooie gebaar alleen maar aanmoedigen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van goede doelen:

 • Deel jouw compensatie met familieleden, vrienden of buren waarvan je weet dat ze het moeilijk hebben.
 • Denk aan een lokale vereniging of sportclub. Ook zij hebben het tijdens deze energiecrisis erg moeilijk en kunnen extra steun gebruiken.
 • Doneer een bedrag aan de voedselbanken.
 • Help een kind zijn/haar verjaardag te vieren via de stichting Jarige Job.
 • ...

Let op: wij hebben geen donatie nodig. Wij adviseren je dan ook om het geld niet naar ons over te maken, maar naar een goed doel naar keuze.

Een antwoord op al jouw vragen

 • Wat is de tijdelijke compensatieregeling?

  Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt er een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Aangezien het prijsplafond pas wordt ingevoerd vanaf januari 2023, kunnen kleinverbruikers in november en december 2022 rekenen op een korting van € 190 per maand op de energierekening. Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-intensieve mkb. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

 • Wie heeft recht op de compensatieregeling?

  Alle kleinverbruikers die vanaf 1 januari recht hebben op het prijsplafond voor gas en elektriciteit hebben ook recht op de compensatieregeling van € 190 per maand. Concreet gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

 • Hoe wordt het bedrag van € 190 verrekend?

  De manier waarop je de compensatie van jouw energierekening in november en december ontvangt, is afhankelijk van jouw situatie:

  • Je hebt een openstaand bedrag.
   Het kan voorkomen dat je nog een bedrag aan ons verschuldigd bent. We verrekenen de compensatie van 2 x € 190 dan met je openstaande bedrag. Stel, je moet ons nog € 600 betalen. Na aftrek van de € 380, ben je ons nu nog maar € 220 verschuldigd. Dat scheelt dus enorm!

  • Je hebt een termijnbedrag hoger dan € 190.
   Mocht je een termijnbedrag hebben van meer dan € 190 dan trekken we de compensatiemaatregel af van dat bedrag. Stel, je hebt een termijnbedrag van € 290, dan betaal je in november en december € 100 per maand.

   Op je nota zal je normale termijnbedrag staan. De € 190 compensatie is hier dus nog niet van afgetrokken. Daar zorgen wij achteraf voor door € 190 af te trekken van jouw daadwerkelijke termijnbedrag en het verschil te incasseren.

  • Je hebt een termijnbedrag kleiner of gelijk aan € 190.
   Als jouw termijnbedrag lager is dan € 190, betaal je € 0 in november en december. Stel, je hebt een termijnbedrag van € 95. Dan bedraagt je termijnnota voor de maanden november en december € 0. Het resterende bedrag zullen we aan je uitbetalen wanneer wij van de overheid de compensatie hebben ontvangen.

   Van ons zul je een factuur krijgen waar jouw termijnbedrag opstaat, net zoals in de situatie hierboven. Ook hier geldt dat wij dit achteraf voor je zullen corrigeren, waardoor er uiteindelijk geen termijnbedrag wordt afgeschreven.

 • Wat moet ik doen om de compensatieregeling te ontvangen?

  Per klant zullen we de toekenning van de compensatie automatisch verwerken. De € 190 compensatie voor de maand november zal worden verrekend via jouw betaling van eind november.

  Zoals we eerder al vermeldden, zullen deze nota’s jouw normale termijnbedrag weergeven. Wij zorgen er achter de schermen echter voor dat de € 190 wordt afgetrokken van jouw termijnbedrag waardoor enkel het verschil zal worden geïncasseerd. Dien je een deel van het bedrag van ons te ontvangen? Dan verrekenen we dit resterende bedrag wanneer wij van de overheid de compensatie hebben ontvangen.

  Opgelet! Om recht te hebben op deze compensatie moet je per 1-11-2022 en 1-12-2022 door Mega beleverd zijn of gaan worden. Word je bijvoorbeeld pas op 5-11-2022 klant bij Mega, dan krijg je de compensatie voor november van je vorige leverancier. Heb je ervoor geen leverancier gehad? Dan heb je alleen recht op de compensatie voor december.