Referentietarief opzegboete

Wanneer je een vast energiecontract aangaat, kopen wij energie voor jou in voor de periode die op jouw contract vermeld staat. Zeg je jouw contract voor de einddatum op? Dan vragen wij een opzegvergoeding voor de ingekochte energie die overblijft.

Sinds 1 juni 2023 wordt het bedrag van jouw opzegboete bepaald door:

 • Het verschil tussen je huidige tarief (= contracttarief) en het tarief van een soortgelijk, vast contract (= referentietarief)
 • Het resterende verbruik dat je niet meer bij ons zal afnemen, tot de beëindigingsdatum van je contract (= restverbruik)

Om jouw opzegboete te berekenen, vermenigvuldigen we het prijsverschil tussen je contracttarief en referentietarief met jouw resterende verbruik.

Onze referentieproducten

Het tarief van een soortgelijk, vast contract in de berekening van jouw opzegboete is gebaseerd op onze huidige referentieproducten. Deze tarieven zijn inclusief 21% btw en exclusief energiebelastingen.

Een antwoord op al jouw vragen

 • Wanneer moet ik een opzegvergoeding aan jullie betalen?

  Als je een contract met vaste looptijd bent aangegaan en je dit voor de einddatum opzegt, zullen we een opzegvergoeding in rekening brengen. Dit is de wettelijke opzegvergoeding die is vastgesteld. Wij kopen immers voor jou energie in voor de periode die op jouw contract vermeld staat. Door jouw contract voor de einddatum op te zeggen, blijft er energie over die wij voor jou hadden ingekocht. Daarom vragen we een opzegvergoeding als je jouw contract vroegtijdig stopzet.

  Hoeveel die opzegvergoeding bedraagt hangt af van de datum waarop je jouw contract hebt opgezegd. Er gelden sinds 1 juni 2023 namelijk nieuwe regels.

 • Ik ging mijn contract met vaste looptijd aan na 1 juni 2023. Hoe wordt mijn opzegvergoeding berekend?

  Sinds 1 juni 2023 is het systeem voor de opzegvergoeding veranderd. De energiemarkt is immers ook veranderd: de sterke prijsstijgingen van de afgelopen twee jaar brengen meer onzekerheid en risico’s met zich mee. De opzegvergoeding is er om het eventuele verlies van een energieleverancier op te vangen bij een vroegere stopzetting van een contract. De bedragen van voor 1 juni 2023 liggen echter niet meer in lijn met het verlies dat een energieleverancier kan overkomen bij een contractbeëindiging.

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) voerde daarom nieuwe voorwaarden in. Dit zorgt er ook voor dat er weer energiecontracten met een langere looptijd aangeboden kunnen worden.

  De nieuwe berekening gebeurt op basis van:

  • Je huidige tarief (= contracttarief)
  • Het tarief van een soortgelijk, vast contract (= referentietarief)
  • Het resterende verbruik dat je niet meer bij ons zal afnemen, tot de beëindigingsdatum van je contract (= restverbruik)

  De formule voor de berekening is (contracttarief – referentietarief) x restverbruik = opzegvergoeding

  Op onze pagina met referentieproducten vind je het referentietarief dat wordt gebruikt in de berekening van jouw opzegboete.

  Voorbeeld opzegvergoeding stroom: Laten we uitgaan van een jaarverbruik van 2.500 kWh voor stroom, waarvan je 400 kWh hebt verbruikt wanneer je jouw contract stopzet. Het contracttarief is €0,40/kWh. Een vergelijkbaar contract biedt stroom aan €0,30/kWh.

  • €0,40 (contracttarief) - €0,30 (referentietarief) = €0,10/kWh
  • 2.500 kWh – 400 kWh = 2.100 kWh (restverbruik)

  We vermenigvuldigen het resterende verbruik van 2.100 kWh met het verschil tussen de tarieven, namelijk €0,10 en komen zo tot een opzegvergoeding van € 210 .

 • Ik ging mijn contract met vaste looptijd aan vóór 1 juni 2023. Hoe wordt mijn opzegvergoeding berekend?

  Als je voor 1 juni 2023 jouw contract bent aangegaan en datzelfde contract vroeger stopzet, dan blijven de voorwaarden voor de opzegvergoeding zoals vroeger. Het bedrag wordt dan berekend op basis van de resterende looptijd van je contract. De hoogte van de opzegvergoeding is in overeenstemming met de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders 2011 van de Autoriteit Consument & Markt.

  Het bedrag per aansluiting hangt af van de resterende looptijd van je contract op het moment dat je het opzegt:

  Resterende looptijdOpzegvergoeding per aansluiting
  < 1 jaar€ 50
  < 1,5 jaar€ 50
  1,5 jaar tot 2 jaar€ 75
  2 tot 2,5 jaar€ 100
  meer dan 2,5 jaar€ 125